Miele îţi oferă 10 ani garanţie pentru aparatura de bucătărie încorporabilă

MSS-2

Regulamentul campaniei
Participă la campania „10 ANI GARANŢIE MIELE” în perioada 20.05.2017 – 20.07.2017
Completează formularul şi trimite-l prin curierat pentru a beneficia de 10 ani garanţie!

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Art.1.1. Campania “10 ani garanţie pentru electrocasnicele incorporabile” este organizată de S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Piaţa Presei Libere, nr. 3-5, J40/3702/2014, cod unic de înregistrare RO 22053790, cont bancar nr. RO20BACX0000000917680000 deschis la Unicredit Tiriac Bank – Sucursala Brasov.

Art.1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii.

Art.1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfăşurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Art. 2. DENUMIRE. DURATĂ. LOCUL DESFĂŞURĂRII

Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea “Miele îţi oferă 10 ani garanţie pentru aparatura de bucătărie încorporabilă”.

Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară începând cu data de 20.05.2017 până pe 20.07.2017 în toate magazinele din România care comercializează produse Miele şi care au agreat să se alăture campaniei.

Art. 3. DENUMIRE. DURATĂ. LOCUL DESFĂŞURĂRII

Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea “Miele îţi oferă 10 ani garanţie pentru aparatura de bucătărie încorporabilă”.

Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară începând cu data de 20.05.2017 până pe 20.07.2017 în toate magazinele din România care comercializează produse Miele şi care au agreat să se alăture campaniei.

Art 4. DREPTUL ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Art.4.1. De această campanie poate beneficia orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi care achiziţionează unul sau mai multe produse ce fac obiectul acestei campanii în perioada menţionată.

Art.4.2. Produsele ce fac obiectul acestei campanii sunt create pentru uz caznic. Din acest motiv campania nu se adreseaza şi persoanelor juridice.

Art.5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Art.5.1. Produsul beneficiază de 2 ani garanţie de producător şi 8 ani garanţie acordată prin Miele Service Zertifikat în urma completării şi înregistrării formularului de înscriere. Numărul de serie / modelul aparatului dumneavoastră Miele care trebuie trecut în Certificat se găseşte pe plăcuţa cu specificaţii tehnice a aparatului

Art.5.2. Pentru a beneficia de cei 10 ani garanţie (2 ani + 8 ani) clientul trebuie să completeze şi să trimită formularul de înscriere la această campanie în maxim 60 zile de la achiziţionarea produsului. De asemenea, pentru a intra în posesia Miele Service Zertifikat vă rugăm să contactaţi regulamentul participant la promoţie sau să solicitaţi informaţii la numărul de telefon: (+40) 21 3520777-779.

Art.5.3. Completarea şi trimiterea formularului se poate face doar prin curierat la adresa Piaţa Presei Libere, nr 3-5, clădirea City Gate, Turnul Sudic, Parter, Bucureşti, România.

Art. 6. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare. Prezenta campanie se desfasoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Art. 7. LITIGII

Eventualele neînţelegeri apărute între organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Art. 8. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

Art. 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit în magazinele participante şi pe site-ul https://shop.miele.ro/ pe toată perioada de desfăşurare a promoţiei.

Orice informaţii suplimentare privind campania promoţională “Miele îţi oferă 10 ani garanţie pentru aparatura de bucătărie încorporabilă” pot fi solicitate la adresa: S.C. MIELE APPLIANCES S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Piaţa Presei Libere, nr. 3-5 sau pe e-mail la mieleinfo@ro.miele.com.

Art. 10. DATE CU CARACTER PERSONAL

Societatea MIELE Appliances SRL. se angajează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, să păstreze siguranţa datelor cu caracter personal ale posesorilor de aparatură. Aceste date pot fi folosite doar în scopurile menţionate în prezentul contract şi pentru arhiva societăţii MIELE Appliances SRL., astfel încât să poată fi utilizate pentru servicii care vor fi disponibile în viitor.

Datele cu caracter personal nu vor fi predate către terţe persoane, în niciun scop, cu excepţia cazului în care societatea MIELE Appliances SRL este obligată în acest sens prin decizie judecătorească sau prin altă modalitate legală.

miele-service-certificate

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *